14 generationer med rod i marsken
 Herredsfoged Troels Winther og hans efterslægt
- og andre sønderjyske slægter

Kilder


Match 851 til 900 fra 1011

      «Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 Næste»


 #  Kilde-ID   Titel, Forfatter 
851 S583 Svend Larsen: Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17. årh.
 
852 S585 Oplysning fra Hanne Koefoed Nielsen
 
853 S589 Ole Moustgaards familiesider
 
854 S590 Oplysning fra Birthe Wienecke
 
855 S593 www.slaegter.dk
 
856 S594 www.jsja.dk
 
857 S595 Tingbøger for Varde by
 
858 S597 Gejstlig skifteprotokol for Hatting Herred
 
859 S598 Tingbøger for Skast Herred
 
860 S599 Tingbøger for Hunderup Birk
 
861 S600 Wibergs præstehistorie bd. III
 
862 S601 www.birgitfamily.dk
 
863 S602 Gejstlig skifteprotokol for Gørding-Malt Herreder
 
864 S605 Langebeks Scriptores bd. VIII: "Løgumbogen"
 
865 S607 Erik Kromann: Ribe Rådstuedombøger 1527-76 og 1580-99
 
866 S608 Oplysning fra Arne Augustesen
 
867 S609 Hansborgarkivet: Kopibøger over åbne og lukkede breve 1543-1580
 
868 S610 De Hansborgske Domme 1545-78, udg. af Emilie Andersen
 
869 S611 Gerhard L. Grove: Slægten Plum
 
870 S612 J. Kinch: Ribe bys historie og beskrivelse, bd.2
 
871 S614 Trykt ligprædiken i Det Kgl. Bibliotek over Fedder Lund, udg. 1701
 
872 S618 Haderslev Amtsregnskaber
 
873 S625 Danmarks Kirker, Ribe Amt, hefte 13-14
 
874 S626 K. Jensen og Chr. Simonsen: Janderup og Billum sognes historie, bd. III
 
875 S637 Brøns kb.
 
876 S638 Tingbøger for Gørding Herred
 
877 S641 Døstrup kb.
 
878 S648 V.A. Secher: Samling af Kongens Rettertingsdomme 1605-14
 
879 S652 O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, bd.5
 
880 S653 H.F. Rørdam: Kjøbenhavns Universitets Historie, bd.II
 
881 S654 Den Eilskovske Stamtavle
 
882 S655 Claus Rolfs: Højer sogns og flækkes historie
 
883 S656 Carl Lindberg Nielsen: Varde Bys Historie
 
884 S657 C.L.E. Stemann: Schleswigs Recht und Gerichtsverfassung im siebenzehnten Jahrhundert, 1855
 
885 S658 Emmerlev kb.
 
886 S659 Danmarks Kirker, Ribe Amt, hefte 11-12
 
887 S660 O. Nielsen: Historiske Efterretninger om Skadst Herred, 1862
 
888 S661 Danmarks Kirker, Ribe Amt, hefte 19
 
889 S662 Aage Roussell (red.): Danske slotte og herregårde, 2. udg., bd. 13
 
890 S663 Ringkøbing kb.
 
891 S664 Ribe Wiki
 
892 S665 C. Teilmann Hald: Vestjyske adelsfolk
 
893 S666 V. Nykirke kb.
 
894 S667 Viborg Landstings skøde- og pantebog
 
895 S668 Holger Rørdam: Historiske Samlinger og Studier over danske Forhold og Personligheder
 
896 S669 H.F. Rørdam: Kjøbenhavns Universitets Historie, bd.IIi
 
897 S671 R. Vinding: Regia Academia Hauniensis
 
898 S672 O. Nielsen: Historiske Efterretninger om Gørding Herred, 1872
 
899 S673 Janderup kb.
 
900 S674 Skifteprotokol for Kolding købstad
 

      «Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 Næste»