Herredsfoged Troels Winther og hans efterslægt
 14 generationer med rod i marsken


  Troels Winthers våben

Velkommen

”14 generationer med rod i marsken” er en efterslægtstavle for herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Sønderjylland, der levede for over 500 år siden og som er stamfar til en uhyre omfattende slægt, der må betegnes som Danmarks største sammenhængende slægt. Til højre ses 4 links, og vi vil opfordre brugere af tavlen til at læse link 1 og 2, inden man går i gang med at søge efter personer. Link 1 er en generel indledning til tavlen med diverse baggrundsoplysninger, og link 2 indeholder en lang række praktiske informationer om den måde, vi præsenterer oplysningerne om de enkelte efterkommere på. Link 3 er en gengivelse af en artikel fra 2007 i Personalhistorisk Tidsskrift, som indeholder dokumentation for slægtens forgreninger i de første 6 slægtled, og link 4 er et supplement hertil, skrevet i 2011 som dokumentation for en ny gren af slægten, opdaget efter at artiklen i link 3 blev skrevet. Tavlen er naturligvis ikke færdig og er heller ikke på nogen måde fejlfri. Derfor vil vi meget gerne modtage kritik, kommentarer, supplerende oplysninger m.m., som kan gøre den mere komplet og korrekt, og håber på en god, konstruktiv dialog med brugerne af tavlen. Svend Jacobsen (svjac42@gmail.com) og Hans-Ole Mørk (haomoerk@gmail.com)


Feature Artikler

feature 1 1. Indledning

feature 2 2. Information til tavlen

feature 3 3. Første del af Svend Jacobsens artikel i Personalhistorisk Tidsskrift (2007:1)

feature 4 4. Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl

 
Kontakt os

email imageHvis du har spørgsmål eller kommentarer til oplysningerne på dette websted, vær venlig at kontakte os. Vi glæder os til at høre fra dig.